Udbud af pensions- og sundhedsordning

Danske Pensionsmæglere kan hjælpe Jer med at lave en udbudsrunde af Jeres pensions- og sundhedsordning blandt alle de danske pensions - og sundhedsforsikringsselskaber.

Forløbet af et udbud foregår på følgende måde

  • Starter med en analyse af Jeres behov og ønsker i forhold til en pensionsordning og/eller sundhedsforsikring.
  • Danske Pensionsmæglere udarbejder alt udbudsmaterialet og forestår den løbende forhandling med selskaberne.
  • I får udleveret materiale, som giver Jer mulighed for at træffe et valg omkring hvilket selskab eller hvilke selskaber, der passer bedst i forhold til Jeres ønsker og behov.
  • Prisen for udbuddet aftales fra sag til sag, men er som udgangspunkt gratis, hvis Danske Pensionsmæglere står for administrationen efterfølgende.

Kontakt os